Over PMC.

REALISEREN VAN AMBITIE.

PMC BV is een sparringpartner voor organisaties in het onderwijs en de zorg, PMC adviseert daar waar organisatie vraagstukken en de ontwikkeling van medewerkers elkaar raken.

PMC helpt door middel van maatwerk ontwikkelprogramma’s en opleidingsprogramma’s, coaching, onderzoek en individuele- en team begeleiding een organisatie te ondersteunen bij het vormgeven en realiseren van haar ambitie.

Diensten

Diensten.

WAT WE JE BIEDEN.

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal.
01. Organisatie en team onderzoek

Gericht op het helder krijgen wat er in een specifieke organisatiecontext nodig is om een organisatie of een groep mensen met elkaar gecommitteerd in beweging te brengen.

02. Organisatieadvies.

Sparringpartner van directie en/of managent bij strategische, organisatorische en operationele vraagstukken.

03. Opleiding en training

Ontwerpen en uitvoeren van ontwikkelprogramma’s die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie en de ontwikkelwensen van medewerkers.

04. Teamontwikkeling

Specifieke teaminterventie en of ontwikkeltrajecten waarin de teamdynamiek en de inhoudelijk opdracht van het team leidend zijn voor de ingezette instrumenten.

05. Coaching

Coachen van leidinggevenden die een werk/functie en aan de persoon gerelateerd vraagstuk/uitdaging willen bespreken en /of uitwerken met behulp van een coach.

06. Maatwerk opleidingstrajecten

schoolbesturen gericht op collectieve herregistratie directeuren en collectieve ontwikkeling op voor de scholen/directeuren/bestuur relevante domeinen.

Voordelen

Voordelen.

UNIEK PROGRAMMA

Voor iedere opdrachtgever maken we een uniek programma waarbij we kunnen putten uit ruim 25 jaar ervaring als opleiders en adviseurs in onderwijs, zorg, bedrijfsleven, overheden op het gebied van het mensen in ontwikkeling brengen.
25 jaar ervaring

MENSEN IN ONTWIKKELING BRENGEN.

Projecten

Projecten.

MAAK HET VERSCHIL.

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.

Begeleiden van twee aparte fusies tussen scholen inclusief het opnieuw uitdenken, uitwerken van het onderwijsconcept met de teams.

Begeleiden van diverse team en directie bij vraagstukken hoe de gedeelde en onderschreven ambitie van de school ook in de cultuur en het gedrag van mensen verankerd te krijgen.

Begeleiden van een directeur bij vraagstuk van het herpositioneren en (her) profileren van een goede school in een voedingsgebied met weinig nieuwe kinderen.

Sparringpartner van een directeur bij het maken van een strategische keuze m.b.t het positioneren van de eigen dienst binnen grotere bestuurlijke onderwijseenheid.

Herschrijven van strategische notitie en sparringpartner in marketing en profilering van bestuur intern en extern.

Maatwerk Incompany opleidingstraject speciaal onderwijs bestuur voor groep van 14 meer scholen directeuren en groep van 12 schooldirecteuren/locatiedirecteuren bestaande uit 3 herregistratie modules.

Maatwerk Incompany opleidingstraject voor schoolbestuur bestaande uit 13 directeuren, rondom de toekomstige strategie en (management)structuur van de organisatie.

DIRECT CONTACT

Contact.

STUUR EEN BERICHT.

Wil je meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

    Controle: captcha